members

imprint

Europäische Forschungsgemeinschaft

Reinigungs- und Hygienetechnologie e.V.

Campus Fichtenhain 11

47807 Krefeld, Germany

Tel:     +49-2151-778042

Fax:     +49-2151-8210197

E-Mail:  info@frt.de

District court of Krefeld

Register of associations 2511

Represented by the

Managing director : Dr. Jürgen Bohnen